top of page

ARBEJDSTILLADELSE

Som udlænding har man i visse tilfælde mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark med henblik på at arbejde her.

Der gælder særlige regler for EU-borgere og nordiske statsborgere, som gør det særlig nemt at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Herudover findes forskellige ordninger, som gør det muligt for især højuddannede udlændinge at få opholds- og arbejdstilladelse.

Eksempler herpå kan være:

Positivlisten
Der er særlige faggrupper, hvor der er mangel på arbejdskraft på i Danmark. Tilhører man en af disse faggrupper, kan man få opholdstilladelse , hvis man får et jobtilbud på sædvanlige vilkår efter danske forhold.

Beløbsordningen
Denne ordning omfatter alle udlændinge, som får tilbudt et arbejde med en årsløn på minimum 400.000 kr.

Koncernordningen
Denne ordning gælder for udlændinge som er ansat i en international koncern og som skal udstationeres i Danmark.

Får man opholdstilladelse i Danmark på baggrund af arbejde, har man oftest mulighed for at medbringe sine nære familiemedlemmer såsom ægtefælle og børn.

Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig igennem processen.

kontaktformular:
bottom of page