top of page

skilsmisse

forældremyndighed

Når man skal skilles kan der opstå mange spørgsmål og usikkerhed om, hvad der skal ske og hvad man har ret til. 

Vi varetager alle aspekter af separation og skilsmisse, herunder spørgsmål om fordeling af forældremyndighed, samvær med børn og bodelingen. 

kontaktformular:
bottom of page