top of page
kaare_site_optim.jpg
advokaT (h)
kåre traberg smidt

Jurist 2005

Advokat 2008

Møderet for Højesteret

Møderet for Landsret

Møderet for byret

Tel 31 11 01 00

 

KAARE@TRABERG.DK

Specialer:

 

Kåre Traberg Smidt er officer og har været udsendt i længere tid som NATO-officer til Kroatien/BiH/Ungarn, fungerende som Kaptajn-R.
Han har endvidere arbejdet for Center for Menneskerettigheder som jurastuderende (nu Institut for Menneskerettigheder).

Kåre Traberg Smidt ses ofte som forsvarer i de større straffesager i Danmark, herunder terrorsager, spionsager og større komplekser.

 

Han har fungeret som ekspert i strafferet og menneskerettigheder i indslag for TV2 og TV2NEWS. Han repræsenterede eksempelvis de irakiske flygtninge ved Brorsons kirke og vandt over myndighederne i PERLE sagen, hvor en demonstrant blev kaldt for perker.

Han er kendt for ikke at give op på umulige sager, han kæmper for sin klient uanset sagens art.

Inden for strafferetten er der en del meget specifikke specialer som Kåre varetager:

 • Terror
  • Kåre har været forsvarer i blandt andet den omfattende og internationalt omtalte terrorsag omkring Jyllandsposten/Politikens Hus i 2010-2012.
   - Var forsvarer i forberedelsesfasen i 2020 af sagen om at have bistået en saudiarabisk efterretningstjeneste med - på dansk jord - at spionere mod Iran og iranske militære forhold. Omhandler separatistbevægelsen ASMLA, som dels arbejder for, at den arabiske Ahwaz-provins skal løsrives fra Iran, dels for overholdelse af menneskerettigheder i provinsen.

 • Spionage
  • Senest i 2021 har Kåre været forsvarer i en omfattende sag med fortrolighed og lukkede døre (ikke offentlig) omkring spionage, hvor en russisk forsker blev beskyldt for at have videregivet oplysninger til den russiske stat

  • Videregivelse af fortrolige oplysninger

  • Forsøg, herunder delvist forsøg på videregivelse, samarbejde eller agentarbejde med fremmede magter.

 • Eksplosiver
  • Blandt andet har Kåre repræsenteret den ene af de to svenske tiltalte i sagen om bombningen af Skattestyrelsen. en sag som medierne og politikerne ville have været terror, men som alene blevt holdt "nede" i sprængning og besiddelse.

  • Han har for tiden en større sag om sprængning af pengeautomater i Danmark.

 • Menneskesmugling og udnyttelse
  • Kåre har blandt andet siddet i Hvepsebo sagerne hvor hans klient blev frifundet for menneskesmugling og alene dømt for blandt andet bedrageri etc.

 • Vold
  • Simpel vold 244​

  • Kvalificeret vold 245

  • Systematisk, forening, planlagt, impulsivt, nødværge, selvforsvar, uagtsomt manddrab

  • Drab, herunder forsøg på manddrab

  • Ægtefællevold, hustruvold, trusler, chikane, psykisk vold, etc.

 • Narko
  • Genem årene har Kåre og hans kontor haft hundrevis af narkosager. Både via Hashboderne på Christiania og i resten af landet. Sagerne omfatter blandt andet enkeltstående tilfælde, men også organiseret bandekriminalitet:​

   • Hash, skunk, blade etc.​

   • Heroin

   • Kokain

   • Methamfetamin

   • Ecstacy

   • Diverse piller og anabole steroider.

 • Sædelighed
  • Han har ført en af prøvesagerne i UMBRELLA komplekset, hvor 1.000 unge personer er mistænkt for at have delt ulovlige videoer på nettet. Sagen endte med en mindre bødestraf, da der skete frifindelse for "børneattest"-delen.

  • Kåre har efterfølgende ført en række af hovedsagerne som blev afsluttet i løbet af 2019/2020/2021.

  • Voldtægtssager, blufærdighedskrænkelser, etc.

 • Bedrageri, økonomisk kriminalitet​
  • Kåre har mange sager af økonomisk karakter.​

   • COVID-19 støtteordningers misbrug

   • Større momskaruseller

   • Pyramide-opbygget kriminalitet

   • Komplekse økonomiske svindelsager

   • Hvidvask af penge i forbindelse med erhvervsvirksomhed eller privatpersoner

   • Misbrug af NEM-ID/MitID

 • Menneskerettigheder
 • Vi sender sager på vegne af klienter til Den europæiske menneskerettighedsdomstol EMD, oftest efter endte sager i Danmark.

 • Det handler primært om straffesager og asylsager som oftest handler om Artikel 8 familieliv eller uretfærdig rettergang.

 • Udvisning, udlændingeret
 • Udvisning. Kåres primære speciale inden for udlændingeret er udvisningsspørgsmålet i mange af de sager der føres. Retspraksis skifter konstant og det kræves at man er opdateret på de nyeste afgørelser løbende.

 • Asyl
 • Kåre har ført sager ved Flygtningenævnet siden 2008. Flygtningenævnet er ankeinstansen for afviste asylansøgninger fra Udlændingestyrelsen.

 • Tvangsfjernelser af børn
 • Overvågning og frihedsrettigheder

bottom of page