kaare_site_optim.jpg

advokaT (L)

kåre traberg smidt

Jurist 2005

Advokat 2008

Møderet for Landsret

Tel 31 11 02 00

KTS @ ADACTA-LAW.DK

Specialer:

 

Strafferet
Menneskerettigheder
Udlændingeret
Asyl

Tvangsfjernelser af børn
Overvågning og frihedsrettigheder

 

Kåre Traberg Smidt er officer og har været udsendt i længere tid som NATO-officer til Kroatien/BiH/Ungarn, fungerende som Kaptajn-R.
Han har endvidere arbejdet for Center for Menneskerettigheder som jurastuderende (nu Institut for Menneskerettigheder).

Kåre Traberg Smidt ses ofte som forsvarer i de større straffesager i Danmark.

 

Han har fungeret som ekspert i strafferet og menneskerettigheder i indslag for TV2 og TV2NEWS. Han repræsenterede eksempelvis de irakiske flygtninge ved Brorsons kirke og vandt over myndighederne i PERLE sagen, hvor en demonstrant blev kaldt for perker.

Han har endvidere ført en af prøvesagerne i UMBRELLAkomplekset, hvor 1.000 unge personer er mistænkt for at have delt ulovlige videoer på nettet. Sagen endte med en mindre bødestraf, da der skete frifindelse for "børneattest"-delen. Kåre fører nu en række af sagerne som forventes at blive afsluttet i løbet af 2019/2020.

Han er kendt for ikke at give op på umulige sager, han kæmper for sin klient uanset sagens art.