top of page
UDVISNING

Hvis du som udlænding begår kriminalitet i Danmark, og der rejses en straffesag imod dig, kan du være i risiko for at blive udvist af Danmark. Ofte kan en udvisning få meget alvorlige konsekvenser for den dømte, især hvis man har familie i Danmark.

Derfor er det ekstremt vigtigt at alliere sig med en advokat, som har erfaring med udvisning og har styr på Udlændingeloven. 

Hos ADACTA har vi meget stor erfaring med straffesager, hvor der er spørgsmål om udvisning. Vores opgave er at sikre, at alle faktorer, som taler mod udvisning, kommer frem.

Vi kæmper til det sidste for, at du som tiltalt frifindes for påstanden om udvisning, eller at du slipper med en advarsel (betinget udvisning).

kontaktformular:
bottom of page