top of page
SÆDELIGHED, VOLDTÆGT, BLUFÆRDIGHEDSKRÆNKELSE
ETC.

Nogle forbrydelser omhandler voldtægter, seksuelle overgreb og lignende.

 

Det kræver både ydmyghed og professionel fortrolighed at skulle varetage disse sager.

 

Der er virkelig meget på spil, idet der er meget store strafferammer for disse overtrædelser og det ofte er et meget følsomt emne for den, som er sigtet. Det har vi stor forståelse for.

Ydermere skal man også tage i betragtning, at det kan have meget store personlige konsekvenser for en sigtet eller tiltalt at skulle igennem en straffesag om sædelighed -også selvom det ender med en frifindelse. 

 

Vær omhyggelig i dit valg af forsvarer.

kontaktformular:
bottom of page