top of page

Advokatens behandling af personoplysninger

generelt

ADACTA Advokater ApS lægger stor vægt på at overholde alle regler for opbevaring og brug af personoplysninger. Derfor søger vi at overholde de publicerede retningslinjer for advokater. Pr. 25/5 2018 informerer vi ligeledes vores nye klienter i advokatopdragsbrevet/velkomstbrevet om de nye regler, samt om vores behandling af personoplysninger.

Reglerne for advokater kan findes ved at følge linket her:

http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2018/Vejledning%20til%20persondataforordningen.aspx

Selve advokatvejledningen kan du finde her:

http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2018/~/media/Advokatraadet/2018/2018%20Vejledning%20persondata.ashx

fortrolighed og hemmelighed

ADACTA Advokater ApS gør brug af sikre servere, har krypterede opdaterede netværk og anvender i rigest mulig omfang krypteret mail. Vi opbevarer alle sager aflåst, sikkert og har omfattende sikkerheds- og alarmsystemer, som samlet skal sikre at ingen uretmæssigt får adgang til personoplysninger.

 

opbevaring

Vi er omfattet af advokatregler, som gør at vi opbevarer klientoplysninger og sagsoplysninger i længere tid end man normalt ville i en almindelig virksomhed. Det omfatter balndt andet reglerne for hvidvask, forældelsesloven, bogføringsloven samt advokatrådgiveransvarsreglerne.

bottom of page