top of page
louise_sitebill_optim.jpg
advokat
LOUISE TRABERG SMIDT

Jurist 2011

Advokat 2014

Møderet for Landsret 2021

Beneficeret advokat ved Retten på Frederiksberg og Østre Landsret

Tel 31 11 09 00

 

LOUISE@TRABERG.DK

Specialer:

 

Strafferet

Sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

Tvangsfjernelser

Tvangsadoptionssager

Graviditetsværtskab (rugemødre)
Forældremyndighed- og samværssager

 

Louise har mange straffesager, og med hende som din forsvarer, er du sikret et aktivt og grundigt forsvar, hvor hun kæmper til det sidste for at opnå dig det bedst mulige resultat.

Louise har også mange sager i Børn- og Ungeudvalget, hvor hun leder både børn og deres forældre sikkert gennem processen med kompetent rådgivning og sørger for, at kommunen lever op til kravene i lovgivningen.

Herudover har Louise stor erfaring med sager for både børn/unge og deres forældre i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) og hun underviser andre advokater om at føre sager ved UKN gennem kurser hos AdvokaternesHR.

Særligt om rugemødre/graviditetsværtskab:
Louise har stor erfaring med par eller soloforældre, som har fået barn ved anvendelse af en graviditetsvært. Louise har hjulpet mange danskere med det juridiske, når de skal have deres barn med hjem til Danmark, samt de efterfølgende juridiske problemstillinger såsom forældremyndighed, barsel, stedbarnsadoption, mv.

Medlemsskaber:

Det danske Advokatsamfund, beskikket af Justitsministeriet
Foreningen af Udlændingesretsadvokater
Landsforeningen for Forsvarsadvokater

Bistandsadvokaternes Landsforening

Tillidshverv:

Medlem af bestyrelsen i Bistandsadvokaternes Landsforening

bottom of page