top of page
tvangsfjernelse af børn

Er der risiko for at du får dit barn tvangsfjernet eller står du midt i en tvangsfjernelsessag? Så kan vi hjælpe dig.

 

Nogle gange fejler systemet, nogle gange fejler man selv. I dag ser samfundet flere og flere situationer, hvor familier og børn bliver presset eller truet på deres eksistens. Myndighederne kan ønske at tvangsfjerne eller foretage andre indgreb.

Du vælger selv din advokat i sager om tvangfjernelse. 

 

Du har rettigheder, både som voksen og barn. Husk at ikke kun far og mor skal have en advokat. Hvis barnet er fyldt 12 år, har barnet ret til sin helt egen advokat.

 

Staten betaler for din advokatbistand i sager om tvangsfjernelse. ADACTA kan hjælpe dig gennem sagsprocessen i systemet, så dine synspunkter og argumenter også bliver hørt. Man kan som forældre eller barn nemt føle sig "kørt over af systemet" i tvangsfjernelsessager. Derfor er det vigtigt at have en advokat, som kæmper for sagen og sikrer den bedst mulige behandling gennem systemet.

 

kontaktformular:
bottom of page