top of page
DET MED SMÅT, FAQ´S:

Navn og data

ADACTA Advokater ApS er etableret på følgende adresse: Øster Farimagsgade 67, 2100 København Ø.

Vi kan kontaktes på telefonnummer  +45 70 20 12 00 samt på e-mailadressen info@traberg.dk

Vores CVR-nummer er: 32 7642 31.

ADACTA Advokater ApS er organiseret som anpartsselskab.

 

Beskikkelse

Advokaterne hos ADACTA Advokater ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Forsikring

Alle advokater hos ADACTA Advokater ApS er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA Insurance Company. Dette gælder uanset, om advokaten har dansk eller udenlandsk beskikkelse. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ADACTA Advokater ApS uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Klientkonto

Adacta Advokater har klientbankkonti i Andelskassen Fælleskassen. 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk 

Salær og aftaler

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn. ADACTA Advokater ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. ADACTA Advokater ApS samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som ADACTA Advokater ApS har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende. Se mere under emnet "Hvad koster advokaten".

 

Hvad er Advokatsamfundet?

Vores interesseorganisation, der samtidig sikrer, at vi som advokater lever op til vores forpligtelser.

 

Hvad koster advokaten?

Det varierer, kontakt os for et præcist tilbud. Civile sager koster som udgangspunkt DKK 2.500,00 + moms i timen. Straffesager koster DKK 1.880,00 + moms i timen (husk at du ikke betaler hvis du frikendes). Første møde afregnes altid med minimum 1 time. Timeprisen udregnes herefter pr. påbegyndt 30 minutter. Vi har en del pakke-priser, som gør det billigere.

 

Hvad er retshjælpen?

Vi yder retshjælp på vores helt egen måde. Du kan ringe og bestille en tid til en torsdag eftermiddag. Det er anonymt, og du kan snakke med en jurist i 5-15 minutter om et emne. Det koster ikke noget. Vi forbeholder os ret til at afvise dig, hvis der er interessekonflikt eller samarbejdsvanskeligheder. Vi videregiver under ingen omstændigheder dine informationer til hverken myndigheder eller andre. Det er helt fortroligt.

Aftaleklausuler?

Adacta Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Kan jeg får vurderet min sag?

Altid. Vi vil gerne give dig et tilbud, helt uden omkostninger for dig. Hvis materialet er meget omfattende eller der er specielle omstændigheder, forbeholder vi os ret til at afkræve et salær for arbejdet. Du vil altid få det af vide, før arbejdet udføres, hvis det koster noget.

 

Er kontoret åbent om aftenen/weekend?

Ja og nej. Normal åbningstid er 9-16 mandag til fredag, men vi tager altid telefonen 24 timer i døgnet på 31 11 02 00, hvis det er virkelig akut, så som anholdelse eller anden uopsættelig nød. Dette bedes ikke misbrugt.

 

Skal jeg betale for tolk?

Ja, med mindre du har en sag, der betales af det offentlige i forvejen, ring og spørg for detaljer.

 

Kan jeg klage?

Altid. Du starter med at skrive til din advokat, hvis der er noget, som du er utilfreds med.
I tilfælde af tvist om salær opkrævet af Adacta Advokater og/eller utilfredshed med en af advokaterne fra Adacta Advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller via nævnets hjemmeside www.advokatnaevnet.dk.

 

Hvidvaskningsregler

Det er regler, som vi skal følge. Regler der regulerer, hvordan vi skal behandle dig som klient, og hvordan vi skal forholde os, når og hvis der kommer mistanke om, at en person eller en virksomhed foretager sig skumle ting, så som at finansiere terror, hvidvasker penge eller på anden måde medvirker til noget kriminelt. I så fald har vi pligt til at indberette dette til myndighederne. Det betyder ikke, at vi fortæller politiet noget om, hvad du fortæller os som sigtet i en straffesag. Her har vi fuld tavshedspligt efter de gældende regler.

 

Læs mere, links

Du kan læse mere på advokatsamfundets hjemmeside om de advokatetiske regler og hvidvaskningsregler.

bottom of page